Välj bussen istället för bilen.

play-knapp
Visa filmen

Stockholm växer, hur tar vi oss fram när vi blir allt fler?

Visste du att i Stockholm sitter det i snitt 1,3 personer i varje bil?
I bussen kan upp till 120 personer åka tillsammans.

Stockholm växer. Allt fler människor vill bo, arbeta och studera här. När vi blir fler ökar trängseln i trafiken och belastningen på vår miljö. Vår stad står inför en utmaning att växa på ett bra och hållbart sätt. Hur vill du själv ha det i framtiden? Trafikstockningar med en massa bilar, eller miljövänliga bussar som prioriteras med egna körfält och förtur vid stadens trafikljus?

läs mer

Visste du att...

  • Den vanligaste busstypen i de trafikområden där Keolis kör buss för SL är en ledbuss. Ledbussarna finns i flera olika modeller, men de kan ta ungefär 50 sittande och 70 stående resenärer, vilket tillsammans blir 120 personer.
  • Siffran 1,3 kommer från årliga mätningar utförda av WSP Group. Siffran pendlade under mätningarna mellan 1,26 och 1,27 resenärer. Det betyder att det oftast sitter 1 eller 2 personer i varje bil som är ute och kör i Stockholm.

Värnar du om miljön?

Visste du att det är 50 gånger bättre för miljön att ta bussen än bilen? Ett enkelt sätt att göra luften renare för barnen.

2030 förväntas Stockholmsregionens befolkning ha ökat med 25% jämfört med i dag. Det gör att utrymmet för var och en av oss minskar och att trafikstockningarna ökar. För att förbättra framkomligheten när vi blir fler som reser behöver biltrafiken och antalet parkeringsplatser minskas. Fler invånare kommer behöva gå, cykla och åka kollektivt för att vi ska få en hållbar trafiksituation.

läs mer

Visste du att...

  • I bland annat Stockholms innerstad drivs busstrafiken med 100 % förnybara drivmedel. Med förnybara drivmedel menas fossilfria bränslen som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Om alla bilar, bussar och lastbilar kördes på förnybara bränslen skulle utsläppen av farlig koldioxid minska väsentligt och naturen må bättre.
  • Biogasbussarna, som är den vanligaste busstypen i de områden där Keolis kör för SL, släpper ut omkring 88 gram koldioxid per kilometer. Enligt Trafikverkets klimatbarometer har nya personbilar registrerade under 2015 utsläpp på i genomsnitt 127 gram koldioxid per kilometer. Äldre bilar har ofta högre utsläpp. Eftersom det i snitt åker 1,27 personer i varje personbil blir utsläppet för bilen 100 gram koldioxid per kilometer. Redan med bara en enda person i bussen blir det alltså mer fördelaktigt för miljön med buss istället för bil!
  • Om 50 resenärer sitter i bussen blir utsläppet per resenär och kilometer bara 1,76 gram koldioxid jämfört med 100 gram koldioxid per kilometer för den som väljer bilen.

Vad väljer du - bil, cykel, buss?

Visste du att det kostar cirka 48 000 kr om året att ha bil? För samma peng kan du köpa hela 800 träd i regnskogen. Och ha råd med SL:s årsbiljett.

Att ta bilen kan vara praktiskt då och då. Men det kostar att äga en egen bil. Förutom drivmedel, underhåll, skatt och försäkring måste du även betala trängselskatter och parkering när du bor i Stockholm. I framtiden kommer det nog kosta ännu mer, då man antagligen kommer att höja skatter och avgifter som ett sätt att hålla nere biltrafiken.

läs mer

Visste du att...

  • Beloppet 48 000 kr är en bedömning som bygger på att en ny mellanstor bil kostar omkring 58 000 kronor per år och en mindre begagnad och betald bil kostar omkring 34 000 kronor per år.
  • Enligt Motormännen kostar en ny mellanstor bil omkring 17 000 kr per år för drivmedel, service, reparationer och däck. Till det kommer avbetalningskostnad eller leasingkostnad, skatt och försäkring på omkring 32 000 kronor och trängselavgifter beräknade på 4 000 kronor och parkering beräknade på 5 000 kronor per år.
  • Den mindre, fullt betalda, bilen årsmodell 2010 kostar enligt Konsumentverkets beräkningar 20 000 kronor per år för drivmedel, service, reparationer och däck. Skatt och försäkring kostar 5 000 kronor per år, trängselavgifter 4 000 kronor och parkering 5 000 kronor.

Sitta i bilkö eller ha tid över för annat?

virkat 0 mössor

Visste du att Stockholms bilister sitter i bilkö i snitt 17 arbetsdagar per år? Åker du buss kan du till exempel virka 23 mössor eller lära dig 680 franska glosor på samma tid.

När du reser med bussen kan du använda din tid till annat än körning. Både hjärnan och händerna är fria, så du kan välja om du vill göra något aktivt eller kanske ägna en stund åt att koppla av efter dagens arbete.

läs mer

Visste du att...

  • Företaget Tomtom mäter årligen den tid som bilisterna i Stockholm och i andra europeiska storstäder ägnar åt att sitta i bilköer. År 2014 ägnade Stockholms bilister 11 arbetsdagar åt att sitta i bilköer och år 2015 ökade tiden till 17 dagar.
  • Det är 136 timmar per person. På den tiden hinner du plugga, virka eller surfa en hel del. (Tomtom tillverkar bilnavigationssystem.)

Visste du att...

Att ta bussen är smart på många sätt.

Det är ekonomiskt, snällt mot miljön
och dessutom får du tid över till annat.